UAB auditas

UAB auditas – finansinių ataskaitų patikrinimas, kuomet tikrinama įmonės tam tikro laikotarpio balansas, piniginių srautų, pelno ir nuostolio bei kitos ataskaitos. Audito metu nustatoma, ar visos minėtosios ataskaitos sudarytos teisingai ir ar parodo faktišką įmonės finansinę būklę. Pabrėžiama, jog UAB likdvidavimo aveju audito atlikti neprivaloma.

UAB auditą sudaro tokie etapai kaip:

  • plano ir programos sudarymas, kuriais remiantis siekiama išsikeltų audito tikslų;
  • ūkinių operacijų tikrinimas;
  • duomenų apie įvairias finansines atskaitomybes rinkimas;
  • gautų duomenų apibendrinimas ir audito išvadų pateikimas.

Auditas privalomas toms įmonėms, kurių du iš trijų rodiklių viršijami finansinių metų paskutinę dieną (ĮFAĮ 24 str. 2 d.):

  1. darbuotojų skaičius 50;
  2. pajamos 3,5 mln. Eur;
  3. turtas 1,8 mln. Eur.

Pilno audito paslaugos gana brangios ir dažnai nėra privalomos mažoms ir vidutinėms įmonėms. Norite greito ir nebrangaus patikrinimo įmonėje? Kreipkitės! Už patrauklią kainą mes atliekame įvairias revizijas (patikrinimus): mokesčių, finansinių ataskaitų ir kt.  Garantuojame Jums kokybę ir tikslumą!

Pateikti užklausą