Ilgalaikio turto apskaita

Ilgalaikio turto apskaita būtina kiekvienoje įmonėje, kuri turi įvairaus kilnojamo ir nekilnojamo turto. Ilgalaikis materialusis turtas dar gali būti grupuojamas į: nuomuojamą, išnuomuotą, naudojamą pagal panaudą, atiduotą panaudai, įsigytą pagal sutartis, valdomą (naudojamą) ir disponuojamą turint pasitikėjimo teisę.

Ilgalaikio turto apskaita atliekama dėl kelių priežasčių: 

  1. tam, kad įmonė galėtų inventorizuoti ir kontroliuoti naudojamą turtą;
  2. tam, kad galėtų apskaičiuoti, kiek per laikotarpį turtas nusidėvėjo, kitaip tariant kokia turto dalis (pinigais) buvo panaudota prekėms sukurti ar paslaugoms suteikti. 

Ilgalaikio turto apskaita įmonėje apima:

  • ilgalaikio turto kortelės tvarkymą: nusidėvėjimų, likutinių verčių žymėjimas;
  • ilgalaikio turto likvidavimo aktų sudarymas;
  • priėmimo – perdavimo aktų sudarymas;
  • kitų reikalingų dokumentų administravimas.

Esame patikima, atsakinga, lojali savo klientams įmonė, todėl ilgalaikio turto apskaitą atliksime visiškai nemokamai. 

 

Pateikti užklausą