Įmokų kodai

Valstybinės mokesčių inspekcijos pagal Mokesčių administravimo įstatymą administruojami mokesčiai ir rinkliavos:
 
Valstybinės mokesčių inspekcijo administruojami deklaruojami mokesčiai ir baudos už administracinius teisės pažeidimus, paskirtos nuo 2015-07-01, mokami vienu įmokos kodu
Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojami deklaruojami mokesčiai ir baudos už administracinius teisės pažeidimus, paskirtos nuo 2015-07-01, mokami vienu įmokos kodu 1001**
 
 
Gyventojų pajamų mokestis
nuo gyventojo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių A klasės pajamų 1311
nuo gyventojo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusių A klasės pajamų (išskyrus turto pardavimo pajamas) 1411
nuo gyventojo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusių A klasės turto pardavimo pajamų 1421
nuo nenuolatinio Lietuvos gyventojo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių B klasės pajamų 1331
nuo nenuolatinio Lietuvos gyventojo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusių B klasės pajamų 1341
nuo nenuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje pajamų 1451
mokamas nuolatinio Lietuvos gyventojo 1441
už verslo liudijimo išdavimą 1461
mokestį išskaičiuojančio asmens savo lėšomis sumokėtas už gyventojo B klasės pajamas 1321
 
 
Fizinių asmenų pajamų mokestis (laikotarpio iki 2002-12-31)
Fizinių asmenų pajamų mokestis (laikotarpio iki 2002-12-31) 1011
 
 
Žemės mokestis
Žemės mokestis 3011
 
 
Pridėtinės vertės mokestis
neregistruoto pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų pridėtinės vertės mokesčio įmoka, mokama neteikiant pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos 3631
grąžinta biudžetui iš valstybės biudžeto ir Privatizavimo fondo lėšų sumokėta pirkimo (importo) pridėtinės vertės mokesčio suma 3970
pridėtinės vertės mokesčio kompensacinis priedas, ūkininkų grąžintas į valstybės biudžetą 3981
 
 
Akcizai
iš laiduotojo pagal laidavimo už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievolės dokumentą, skirtą sandėlio savininko prievolėms užtikrinti, arba laiduotojo (garanto) už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievoles, atsiradusias akcizais apmokestinamų prekių laikymo, taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, metu, sumokėti akcizai, arba laiduotojo (garanto) už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievoles, atsiradusias akcizinių prekių gabenimo, taikant prekėms akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, metu, sumokėti akcizai 4900
 
 
Paveldimo turto mokestis paveldint turtą Lietuvos Respublikoje
Paveldimo turto mokestis paveldint turtą Lietuvos Respublikoje 3311
 
 
Paramos gavėjo grąžintos jam per daug pervestos pagal Labdaros ir paramos įstatymą gyventojų pajamų mokesčio sumos
Paramos gavėjo grąžintos jam per daug pervestos pagal Labdaros ir paramos įstatymą gyventojų pajamų mokesčio sumos 5670
 
 
Privalomojo sveikatos draudimo įmokos
mokamos nuolatinių Lietuvos gyventojų, priskaičiuotos metinėje pajamų deklaracijoje (už laikotarpius iki 2015-12-31) 1781
mokamos neteikiant metinės pajamų deklaracijos (už laikotarpius iki 2015-12-31) 1771
 
 
Įmokos į Garantinį fondą
Įmokos į Garantinį fondą 1961
 
 
Cukraus (kvotinio) gamybos mokestis (laikotarpio nuo 2004-07-01)
Cukraus (kvotinio) gamybos mokestis (laikotarpio nuo 2004-07-01) 5091
 
 
Cukraus pertekliaus (papildomas cukraus gamybos) mokestis (laikotarpio nuo 2004-07-01)
Cukraus pertekliaus (papildomas cukraus gamybos) mokestis (laikotarpio nuo 2004-07-01) 5101
 
 
Papildomos baltojo cukraus gamybos kvotos ir pridėtinės izogliukozės gamybos kvotos vienkartinio išsipirkimo mokestis
Papildomos baltojo cukraus gamybos kvotos ir pridėtinės izogliukozės gamybos kvotos vienkartinio išsipirkimo mokestis (už laikotarpius iki 2015-09-30) 5271
 
 
Pramoninės nuosavybės objektų registravimo mokestis
Pramoninės nuosavybės objektų registravimo mokestis 5310
 
 
Konsulinis mokestis
Konsulinis mokestis 5320
 
 
Žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu
Žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu 5660
Antstolio sumokėtas išieškotas žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu 5661
Pateikti užklausą