Finansines ataskaitos

Kiekvienoje įmonėje teisingas finansų valdymas yra labai svarbus ir aktualus. Nuo to priklauso tolimesnė sėkmė ir gyvavimo laikotarpis. Dėl šios priežasties ypač aktualu bendradarbiauti su finansines konsultacijas teikiančiomis organizacijomis.

Finansinės ataskaitos – tai formalūs tam tikro laikotarpio dokumentai, kurie parodo įmonės ar organizacijos finansinę padėtį. Pastarosios finansinės paslaugos apima tokius dokumentus kaip balansas, pelno ataskaita, tam tikrais atvejais ir pinigų srautų ataskaita.

Pagal įmonės dydį sprendžiama, kokios finansinės ataskaitos reikalingos paruošti. Įmonė gali būti priskiriama labai mažų, mažų, vidutinių ar didelių įmonių grupei. Daugiau informacijos galite rasti čia: https://www.mokesciu-sufleris.lt/product/nuo-2016-metu-keiciasi-finansiniu-ataskaitu-rinkiniai.html

  • labai mažoms įmonėms sudaromas trumpas balansas ir pelno ataskaita;
  • mažoms – sutrumpintas balansas,  pelno (nuostolių) ataskaita, aiškinamasis raštas;
  • didelėms ir vidutinėms įmonės yra ruošiamas pilnas ataskaitų komplektas: pelno (nuostolių) ataskaita, piniginių srautų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita ir aiškinamasis raštas.

Trumpai paaiškiname, jog balanse atsispindi įmonės turtas, pirkėjų skolos, ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai, kapitalas. Tuo tarpu pelno ataskaita parodo įmonės veiklos efektyvumą, t.y. ar įmonė iš savo vykdomos veiklos geba gauti pelną. Be išvardintųjų finansinių ataskaitų, tam tikrai įmonių grupei privalomas ir auditas bei bendra analizė.

Esame patikima, inovatyvi, lojali įmonė, teikianti ne tik konsultacijas finansų valdymo klausimais, bet ir rengianti įvairaus pobūdžio įmonių ar kitų organizacijų finansinės analizės dokumentus. Mūsų paslaugos apima tokius žingsnius kaip sudarymas ir pateikimas ataskaitų (taip pat ir privalomųjų metinių), aiškinamųjų raštų, kapitalo pokyčių, akcininkų sprendimo ataskaitų ir kitų dokumentų.

Norite, jog paslauga būtų atlikta kokybiškai, patikimai, tiksliai ir itin greitai? Pasirinkite mus! Mūsų profesionalūs specialistai Jūsų įmonei ar kitai organizacijai finansinės apskaitos ataskaitas ir kitus reikalingus dokumentus paruoš ir pateiks vos per 1-2 dienas!

 

Pateikti užklausą