NPD formulė

Trumpai

Neapmokestinamasis pajamų dydis, kuris trumpinamas kaip NPD – tai suma, kuria darbo užmokestis nėra apmokestinamas gyventojų pajamų mokesčiu. Šis dydis priklauso nuo darbo užmokesčio dydžio, auginamų vaikų skaičiaus bei jų auginimo statuso, neįgalumo lygio.

Plačiau

Neapmokestinamų pajamų dydis dažniausiai yra tik įmonės buhalterijos rūpestis. Skaičiuojant darbo užmokesčio mokesčius, vedantys apskaitą asmenys turi įvertinti kiekvieno darbuotojo neapmokestinamų pajamų dydį, ir į jį atsižvelgti skaičiuojant gyventojų pajamų mokestį, kuris turi būti sumokėtas valstybei.

Prie šio dydžio taip pat priskirtinas ir „papildomas NPD“ (trumpinamas kaipPNPD), kuris kitaip nei pagrindinis NPD yra taikomas ne vien tik pajamoms iš darbo santykių, bet taip pat ir kitoms pajamoms. Todėl PNPD yra ne vien tik buhalterijos rūpestis, bet taip pat ir kiekvieno asmens, kuris savarankiškai deklaruoja pajamas ir moka gyventojų pajamų mokestį (apie tai galite skaityti skiltyje „Gyventojų pajamų mokestis“).

Pateikti užklausą