Darbo užmokesčio apskaita

Kiekviena įmonės savo darbuotojams periodiškai skaičiuoja ir moka atlyginimus. Norint tiksliai ir teisingai tą padaryti reikalinga darbo užmokesčio apskaita. Šiai buhalterijai naudojami įvairūs darbo apskaitos dokumentai. Įmonės dydis, organizacinė struktūra, veiklos pobūdis lemia apmokėjimo už darbą apskaičiavimus. Darbo užmokesčio apskaitą reglamentuojantys įstatymai išskiria dvi atlyginimo už darbą formas:

 • apmokėjimas už išdirbtą laiką;
 • apmokėjimas už pagamintą produkciją arba atliktas operacijas.

Mūsų darbo užmokesčio apskaitos paslaugos apima šias funkcijas:

 • darbo užmokesčio apskaičiavimas ( laikinė, suminė, vienetinė apskaita);
 • atostogų bei kompensacijų už nepanaudotas atostogas apskaita;
 • priedų paskaičiavimas;
 • komandiruotėms skirtų dienpinigių apskaita;
 • gyvybės draudimo, alimentų, paskolų bei kitų išmokų apskaita;
 • atsiskaitymo lapelių rengimas;
 • mokėjimo suvestinių pildymas;
 • įvairių deklaracijų pateikimas valstybinėms institucijoms;
 • kitų, su darbo apskaita, susijusių dokumentų tvarkymas.

Mūsų ilgametė patirtis, praktinės žinios, lojalumas klientams, greiti ir efektyvūs darbo rezultatai suteikia įmonei išskirtinumo.

 

Pateikti užklausą