Nekilnojamojo turto mokestis

Nekilnojamojo turto mokesčio mokėtojai yra Lietuvos ir užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys, nuosavybės teise valdantys ar įsigyjantys (taip pat juridiniai asmenys, perėmę nuomos ar panaudos pagrindu ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui ar neterminuotai) nekilnojamąjį turtą, esantį Lietuvos Respublikoje, išskyrus:

  1. faktiškai nenaudojamą nekilnojamąjį turtą, kurio statyba neužbaigta Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka;
  2. valdžios ir privataus subjektų partnerystės, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme, pagrindu sukurtą ar įgytą nekilnojamąjį turtą, kol vykdoma atitinkama valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartis ir šis nekilnojamasis turtas naudojamas pagal toje sutartyje nustatytą paskirtį.

Nekilnojamojo turto mokestį gyventojai moka už nuosavybės teise priklausančius ar jų įsigyjamus:

  1. gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinius (patalpas), žuvininkystės statinius ir inžinerinius statinius, kurių bendra vertė viršija 1 milijoną litų. Šių paskirčių nekilnojamojo turto vertė, viršijanti neapmokestinamą dydį, apmokestinama 1 procento nekilnojamojo turto mokesčio tarifu. Nuo 2015 m. sausio 1 d. fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausančių ar jų įsigyjamų gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinių (patalpų), žuvininkystės statinių ir inžinerinių statinių bendrai vertei, viršijus 220 000 eurų, viršijanti dalis apmokestinama 0,5 procento nekilnojamojo turto mokesčio tarifu. Šeimos, auginančios tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų, ir šeimos, auginančios neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, nariams priklausančio nekilnojamojo turto vertei neapmokestinamo nekilnojamojo turto vertė didinama 30 procentų.  Tokiu atveju neapmokestinamoji nekilnojamojo turto, priklausančio šeimos nariams, vertė didinama 30 procentų ir yra taikoma individualiai kiekvienam iš sutuoktinių jų pasirinktu santykiu. Nekilnojamojo turto mokestis turi būti deklaruotas ir sumokėtas iki einamojo  mokestinio laikotarpio gruodžio 15 d.
  2. kitos, nei išvardyta, paskirties (prekybos, paslaugų, administracines ir kt.) statinius (patalpas). Nekilnojamojo turto mokestis nuo šių paskirčių nekilnojamojo turto turi būti deklaruotas (KIT711 forma) ir sumokėtas mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, iki kitų metų vasario 15 d. Už 2014 ir ankstesnius mokestinius laikotarpius deklaracijos KIT711 formos turi būti pateikta ir nekilnojamojo turto mokestis turi būti sumokėtas mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, iki kitų metų vasario 1 d. Nekilnojamojo turto mokesčio tarifą, kuris gali būti nuo 0,3 procento iki 3 procentų nekilnojamojo turto mokestinės vertės, nustato savivaldybės.
Pateikti užklausą