Projektai

Partnerių tarptautinėm MTEPI iniciatyvoms paieška EĮT renginiuose, kuriant finansinių

paslaugų procesų valdymo skaitmenizavimo technologijas
Projekto Nr. S-01.2.1-LVPA-T-844-01-0102

UAB "MOKAM" įgyvendina projektą „Partnerių tarptautinėm MTEPI iniciatyvoms paieška
EĮT renginiuose, kuriant finansinių paslaugų procesų valdymo skaitmenizavimo
technologijas” (projekto Nr. 01.2.1-LVPA-T-844-01-0102), dalinai finansuojamą Lietuvos
Respublikos ir ES struktūrinių fondų lėšomis pagal priemonę “InoConnect”.
Priemonė: “InoConnect”
Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020 m. rugsėjis – 2022 m. balandis
Projekto tikslas: plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per EĮT ieškant galimybių
dalyvauti tarptautinėse ES MTEPI iniciatyvose.
Dalyvaujant tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT
organizacijos, renginiuose bus tikimasi surasti partnerių dalyvauti konkrečioje – vienoje ar
keliose tarptautinėse ES MTEPI programose (Cosme; SME Intrument; Horizon2020,
Eureka; Eurostars; ir pan.).
Tikimasi, kad aktyvaus dalyvavimo renginiuose dėka pavyks su tarptautiniais partneriais
pasirašyti ne mažiau kaip vieną susitarimą – teisiškai saistančią sutartį/susitarimą,
įpareigojantį pareiškėją ir tarptautinį partnerį kartu bendradarbiaujant teikti paraiškas
tarptautinėms MTEPI srities iniciatyvoms (programoms) įgyvendinti.
Projekto vykdytojas: UAB “MOKAM”
Bendra projekto vertė: 19.539,78 Eur
Finansuojama projekto dalis: 9.766,17 Eur

Pateikti užklausą