Įstatų keitimas, akcijų pirkimas - pardavimas

Įmonės įstatai – tai dokumantas, kurį patvirtina aukščiausios valdymo institucijos (dažniausiai akcininkų susirinkimai) bei kurio įmonė vadovaujasi savo kasdienėje veikloje. Esant reikšmingiems pasikeitimams, pavyzdžiui, tokiems kaip pavadinimas, bendroji tvarka, veiklos pobūdis ir siekiamybė, reikalingas įmonės įstatų keitimas.

Atliekame įstatų pakeitimus:

  • Kapitalo didinimas, mažinimas;
  • Akcijų vertės keitimas;
  • Valdybos, vadovo pareigos ir apribojimai ir pan.;
  • Kiti papildomi punktai ir informacija.

Ruošiame įmonės akcijų pirkimo,  pardavimo dokumentus, suderiname su notaru.

Keičiame įstatus iš LT į Eur:

Visos įmonės, kurių įstatuose įstatinis kapitalas nurodytas litais, turi pakeisti įsatatus ir kapitalo vertę nurodyti eurais. Kitaip tariant, jei įstatinis kapitalas buvo 10 000 litų, jis turi tapti 2 896 eur. Įstatai vėliausiai turi būti pakeisti iki 2016 m. gruodžio 31 d.

Kreipkitės ir mes išspręsime iškilusius klausimus

Rekomendacijos

Įstatų keitimas, akcijų pirkimas - pardavimas

Kapitalo vertės

Valdybos pareigos

Vadovo pareigos

Per 7 - 30 dienų

Pateikti užklausą