Darbo užmokesčio skaičiavimas

Kiekviena įmonė savo darbuotojams periodiškai skaičiuoja ir moka atlyginimus. Norint tiksliai ir teisingai tą padaryti, reikalingas kokybiškas darbo užmokesčio skaičiavimas. Atlyginimo apskaičiavimą reglamentuojantys įstatymai išskiria dvi atlyginimo už darbą formas:

  • apmokėjimas už išdirbtą laiką;
  • apmokėjimas už pagamintą produkciją arba atliktas operacijas.

Mūsų darbo užmokesčio skaičiavimo paslaugų funkcijos apima:

  • darbo užmokesčio apskaičiavimas ( laikinė, suminė, vienetinė apskaita);
  • atostogų bei kompensacijų už nepanaudotas atostogas apskaita;
  • priedų paskaičiavimas;
  • komandiruotėms skirtų dienpinigių apskaita;
  • gyvybės draudimo, alimentų, paskolų bei kitų išmokų apskaita;
  • kitų, su atlyginimo skaičiavimu, susijusių dokumentų tvarkymas.

Mūsų ilgametė patirtis, praktinės žinios, lojalumas klientams, greiti ir efektyvūs darbo rezultatai suteikia įmonei išskirtinumo ir pasitikėjimo.

 

Pateikti užklausą