Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita

Biudžetinė įstaiga – viešas juridinis asmuo, kurį riboja civilinė atsakomybė. Įgyvendina valstybės ar savivaldybių funkcijas. Įstaiga išlaikoma iš valstybės ar savivaldybių biudžetinių asignavimų, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, Valstybinio socialinio draudimo fondo bei kitų valstybinių fondų. Biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaita organizuojama remiantis:

  • darbuotojų ir struktūrinių padalinių skaičiumi;
  • įgyvendinamų programų sudėtingumu ir kiekiu;
  • atliekamų funkcijų apimtimis;
  • veiklos ypatumais.

Tvarkant biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą mes:

  • registruosime ūkines operacijas ir kitus įvykius;
  • parengsime finansines biudžeto vykdymo ataskaitas bei kitas ataskaitas, paremtas buhalterinės apskaitos duomenimis;
  • jeigu reikės sudarysime subjektų grupės konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius;
  • sutvarkysime visus išankstinės finansų ir atsiskaitymų kontrolės dokumentus;
  • užtikrinsime, jog ūkinė veikla būtų teisėta;
  • apskaičiuosime ir deklaruosime privalomuosius mokesčius.

Esame patikima, lojali įmonė, kuri padės Jums visais biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos klausimais.

Pateikti užklausą