Asociacijų buhalterinė apskaita

Pelno nesiekiančių organizacijų, tokių kaip asociacijų buhalterinė apskaita  tvarkoma remiantis:

  • Buhalterinės apskaitos įstatymu;
  • Finansų ministro įsakymu Nr.1K-372 „Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo".

Tvarkant asociacijų buhalterinės apskaitos dokumentus mes:

  • kruopščiai laikomės visų apskaitos tvarkymo taisyklių ir reglamentų;
  • apskaitos dokumentuose fiksuojame visą turimą asociacijos turtą, jo šaltinius, pajamas, sąnaudas;
  • tiksliai ir teisingai nustatome asociacijos veiklos finansinius rezultatus;
  • taikome pažangią apskaitos tvarkymo sistemą;
  • remiantis asociacijų buhalterine apskaita bei atskaitomybės duomenimis, atliekame bendrą ekonominę analizę;
  • teikiame siūlymus veiklos efektyvumui gerinti;
  • tvarkant asociacijų apskaitą, kontroliuojame ūkinių ir finansinių operacijų teisėtumą.

Turite klausimų, dėl asociacijos apskaitos? Susisiekite! Mes parinksime tinkamiausią tvarkymo formą,  parengsime išsamų ir tikslų sąskaitų planą bei kitus reikalingus dokumentus, suteiksime išsamią konsultaciją visais rūpimais klausimais.

 

Pateikti užklausą