Pagrindiniai 2016 mokesčių pakeitimai, kuriuos verta žinoti verslui

Su mokesčiais susijusių pakeitimų būna kiekvienais metais, tačiau 2016 yra iš ties daug aktualių verslui. Svarbiausi iš jų:

  1. Pinigai iš akcininkų. Įmonės privalės informuoti VMI apie gautas pinigines lėšas (pavyzdžiui: nuostoliams padengti) iš fizinių asmenų (akcininkų), jei gauta suma bus didesnė nei 15 tūkstančių eurų.
  2. Atskaitingi asmenys. Įmonės turės informuoti VMI, jei metų gale įmonės darbuotojui (kaip atskatingam asmeniui) bus skolingos daugiau nei 15 tūkst. Eurų. (toks darbuotojas dažniausia būna įmonės direktorius). TAIP PAT įmonės turės informuoti VMI ir tuo atveju, jei darbuotojui (atskaitingam asmeniui) bus išdavusi avansą (prekėms pirkti, naudoti įmonės veikloje) ir paskutinei metų dienai jis bus didesnis nei 15 tūkst. Eurų. Informaciją reikės pateikti vieną kartą per metus.
  3. Komandiruotpinigiai. Įmonės kartą per metus turės pateikti informaciją apie darbuotojams išmokėtus komandiruotpinigius (dienpinigius). Iki šiol, įmonėms deklaruoti šių sumų nereikėjo, nes dažniausiai komandiruotpinigiai buvo neapmokestinami (tam, kad komandiruotpinigiai būtų neapmokestinami, darbuotojo mėnesinis atlyginimas turi būti 1,3 karto (+ 1 euras) didesnis nei LR nustatytas minimumas – 2016 metais 456 eur).
  4. Paslaugos iš užsienio. Jei įmonė pirks paslaugas (Lietuvoje) iš užsienyje registruotų įmonių, o sudarytų sandorių (paslaugų) vertė su ta pačia įmone bus didesnė nei 15 tūkst. Eurų – reikės informuoti VMI. Informaciją reikės pateikti vieną kartą per metus.
  5. PVM susigrąžinimas kas mėnesį. Po 2015 metų, pasikeitus PVM įstatymui, kai kuriuose statybos įmonėse susidarė didelės PVM permokų sumos, kurias buvo galima grąžintis tik vieną kartą per pusmetį. Nuo 2016 metų PVM galima grąžintis kas mėnesį. Ši sąlyga galioja tik statybos įmonėms, bei įmonėms, prekiaujančiomis metalu  ir mediena.
  6. Mokesčių užskaitymas iš GPM permokos. Jei įmonė turi GPM mokesčio permoką, šia suma bus galima užskaityti kitų mokesčių nepriemokas. Iki šiol to atlikti nebuvo galima. 

Sąskaitų ir važtaraščių registrai. Dar vienas svarbus pakeitimas laukia metų pabaigoje – VMI numačiusi, jog nuo spalio mėnesio įmonės turės teikti išrašytų ir gautų sąskaitų registrus bei krovinio gabenimo važtaraščių duomenis elektroniu būdu. Tačiau dar nėra pilnos informacijos kaip ir kas konkrečiai turės būti teikiama. VMI iki balandžio mėnesio turėtų parengti teisės aktus kuriuose turėtų būti daugiau konkretumo.

Algis Teišerskis

Pateikti užklausą